Βιομηχανία εμπόριο επαγγελματικές ασφαλίσεις

Το γραφείο µας έχοντας ασχοληθεί µε τους περισσότερους ασφαλιστικούς κλάδους είναι σε θέση να σας προσφέρει λύσεις για οποιαδήποτε ασφαλιστική ανάγκη έχετε.
Ειδική ομάδα συμβούλων θα ερευνήσει και θα σας προσφέρει αυτό που θα τους ζητήσετε .
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ.
Ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων.
Ασφάλιση διαμεταφορέων.
Ασφάλιση παγίων κατά πυρός.
Ασφάλιση παγίων κατά παντός κινδύνου.
Ασφάλιση διακοπής εργασιών και απώλειας κερδών
Ασφάλιση χρηματοκιβωτίου
Ασφάλιση μεταφοράς χρημάτων
Ασφάλιση εμπιστοσύνης υπαλλήλων
Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων
Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
Ασφάλιση εργοδοτικής ευθύνης
Ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος
Ασφάλιση πλοίων και σκαφών
Ασφάλιση αεροσκαφών
Τεχνικές ασφαλίσεις
Ασφάλιση κατασκευαστικών έργων
Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Ασφάλιση στόλου αυτοκινήτου
Ομαδική ασφάλιση εργαζομένων
Λύσεις για Επιχειρήσεις
Γραφεία - Μικρές Επιχειρήσεις
Μεσαίες - Μεγάλες Επιχειρήσεις
Ξενοδοχεία
Ειδικό Πρόγραμμα - Απώλεια Κερδών
Ειδικό Πρόγραμμα - Προσωπικό Ατύχημα
Ειδικό Πρόγραμμα - Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων

Τα προγράμματα μας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις προστατεύουν την επιχείρησή σας, τους ανθρώπους σας και τις εγκαταστάσεις σας από επαγγελματικούς κινδύνους και σας προσφέρουν πρόσθετες καλύψεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας.