Προσφορες
Έκπτωση
Δημόσιους Υπαλλήλους, Ένστολους και Ανέργους
Αυτοκίνητο
Ασφάλεια 6μηνο Αθήνα από 80€
Ασφάλεια
Αλλοδαπών, Άμεση Βεβαίωση Από 120€ το χρόνο
Κάρτα
Υγείας για όλες τις ηλικίες με 85€
Πλήρη
Οικογενειακή ασφάληση το χρόνο 400€
Ταξιδιωτική
Ατομική ασφάληση απο 13€
Ασφάληση
Ποδηλάτου μόνο 14€/έτος
Ταξί
Αθήνα το τρίμηνο από 260€

Η Καλύτερη Ασφάλιση στη Σωστή Τιμή

Νοσοκομειακη κατοικιδιων
  ασθένειας και ατυχημάτων

»

Προστασία στο Απρόβλεπτο

Αστική ευθύνη κατοικιδίων Επειδή ατυχήματα συμβαίνουν

»

Άμεση Ανταπόκριση

 

Νομική προστασία κατοικιδίων  Νομικές Συμβουλές Δωρεάν

»