Η κάλυψη της Αστικής σας Ευθύνης προς τρίτους και επιβαίνοντες είναι υποχρεωτική   για τη μετακίνηση και την κυκλοφορία του σκάφους σας , σύμφωνα με τον Νόμο 4256/2014.