ΤΥΠΟΣ  ΕΤΗΣΙΑ  ΕΞΑΜΗΝΑ

 Βάρκες 

 45€  25€

      

(ιδιωτικές ή ενοικιαζόμενες με μηχανή μέχρι 20ΒΗΡ)

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ιδιοκτήτη σκάφους, για ζημιές προς τρίτους ή/και επιβαίνοντες μετά από ατυχήματα που θα προκαλέσει το σκάφος ή/και που θα συμβούν σε αυτό κατά τη διάρκεια μετακίνησης και κυκλοφορίας στη θάλασσα και των οποίων συνέπεια θα είναι:

    Θανατηφόρος τραυματισμός προσώπων  

    Τραυματισμός προσώπων     

    Υλικές ζημιές     

    Θαλάσσια ρύπανση