Καλύψεις Επιχείρησης

 

 • Ασφάλιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Επιχείρησης

 • Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού και Στελεχών

 • Επαγγελματική Ευθύνη Εταιρίας

 • Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (D&O Liability)

 • Ασφάλεια Διαρροής Προσωπικών Δεδομένων

 • Ασφάλιση Διαχείρισης Κρίσεων & Ανάκλησης Προϊόντων

 • Ασφάλιση Εταιρικών Οχημάτων

 • Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχημάτων

 • Ασφάλιση Πολιτικών Ταραχών

 • Ασφάλιση Πιστώσεων

 • Ασφάλιση Μεταφορών

 • Ασφάλιση Ζωϊκού Κεφαλαίου & φυτικής παραγωγής

 • Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων

 

 

     Ασφαλίσεις Περιβάλλοντος

 

 • Αιολικά & Φωτοβολταϊκών πάρκα

 • Ευθύνη Ρύπανσης Περιβάλλοντος

     

    Εξειδικευμένα Ασφαλιστικά Προγράμματα

 • Ασφάλιση Ιατρών

 • Ασφάλιση Ευθύνης Φαρμακοποιού

 • Ασφάλιση Δικηγόρων & Συμβολαιογράφων

 • Ασφάλιση Λογιστών

 • Ασφάλιση Μεταφραστών

 • Αρχιτέκτονες / Πολιτικοί Μηχανικοί

 • Επιχειρήσεις Εστίασης & Πώλησης Τροφίμων – Ποτών

 • Ασφάλιση Ξενοδοχείων

 • Ινστιτούτα Αισθητικής & Κομμωτήρια

 • Ασφάλιση Εκθέσεων Αυτοκινήτου & Κάθετων Μονάδων

 • Ασφάλιση Σταθμών Ανεφοδιασμού Καυσίμων

 • Εγκαταστάτες Συντηρητές Ανελκυστήρων

 • Ασφάλιση Εταιριών Security

 • Λιμένες & Μαρίνες

 • Ακύρωση γεγονότων

 • Ηλεκτρονικού εγκλήματος

 

 

 

    Ασφαλίσεις Συλλόγων & Ομάδων

 

 • Ομαδικά προγράμματα Σχολείων

 • Ομαδικά προγράμματα Αθλητικών Συλλόγων

 • Ομαδικά Ταξιδιωτικών Γραφείων

 • Ομαδικά Προγράμματα Ειδικών Ομάδων

 • Αστική Ευθύνη Κυνηγών