Νοσοκομειακη κατοικιδιων
  ασθένειας και ατυχημάτων

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Θάνατος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός λόγω ατυχήματος.

Θάνατος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός λόγω ασθένειας.

Δαπάνη για θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, προς αποκατάσταση της υγείας του σκύλου στο 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου..

Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκύλου έναντι τρίτων, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από το σκύλο σε τρίτα πρόσωπα.

Απαλλαγή : 20% της ζημιάς για κάθε ζημιογόνο γεγονός.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε :

 Μέγιστο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σκύλου : 1.000€.

Διάρκεια ζημιογόνου γεγονότος για ασθένεια : 20 ημέρες.

 Ηλικία ασφάλισης : Από 12 εβδομάδες Έως 10 έτη

Συνολικά ετήσια ασφάλιστρα: 13,80 % του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.

Εκπτώσεις: 15% για δύο σκύλους, 20% για περισσότερους των δύο σκύλων.

Ελάχιστα ασφάλιστρα : 50€.

Περισσότερα

<<Φυσικά>>  365 ημέρες το χρόνο Κοντά σας!