Αστική ευθύνη κατοικιδίων Επειδή ατυχήματα συμβαίνουν

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αστική Ευθύνη του εκάστοτε ασφαλισμένου έναντι τρίτων , για  ατυχήματα που τυχόν συμβούν σε  αυτούς από άδικες πράξεις ή παραλείψεις αυτού και θα σχετίζονται με την επίσημη κατοχή (με βάση τις νόμιμες προϋποθέσεις ) του κατοικίδιου ζώου καθώς και για τις σωματικές βλάβες   ζώων που ανήκουν σε αυτούς  ( τους τρίτους).

Ως κατοικίδια ορίζονται : οι σκύλοι, οι γάτες , τα κουνέλια και τα πτηνά.

Το  ζώο θα δηλώνεται κατά την έναρξη της κάλυψης.

1/ Στα πλαίσια των καλύψεων θα περιλαμβάνονται πέραν του ασφαλισμένου ιδιοκτήτη και ο εκάστοτε συνοδός ζώου , ο οποίος το συνοδεύει με την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη (πχ λοιπά μέλη της οικογενείας του).

2/παρέχεται η κάλυψη κατά την διάρκεια εκπαίδευσης του ζώου

(Όταν αυτή λαμβάνει χώρα σε ειδικευμένο – πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης ), καθώς και κατά την διάρκεια συμμετοχής του ζώου  σε νομικές διοργανώσεις  - αθλητικές επιδείξεις , εκθέσεις αξιολόγησης , μορφολογίας και μόδας.

Δεν παρέχεται κάλυψη για συμμετοχή σε τυχερά παίγνια ή στοιχήματα , μονομαχίες και αγώνες.

3/ Επίσης παρέχεται :

Ποσό 50€ ανά έτος για διοικητικά πρόστιμα

Ποσό 50€ ανά έτος για έξοδα ανεύρεσης του ζώου από κλοπή ή απώλεια όπως π.χ εκτύπωση φωτοτυπιών , ανάρτηση – διαφημιστικών.

Ποσό 100€ ανά έτος για έξοδα Α’ βοήθειας του κατοικίδιου μετά από ατύχημα ή σωματικές  βλάβες   από ζώα που ανήκουν σ τρίτους.

4/Τέλος παρέχεται κάλυψη σε τρίτους από χρήση ποδηλάτου κατά την διάρκεια της συνοδείας του κατοικίδιου.

Περισσότερα