Νομική προστασία κατοικιδίων  Νομικές Συμβουλές Δωρεάν

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Η αγάπη μας για τα κατοικίδια σε συνδυασμό με τις άριστες παροχές της ARAG SE, έχει σαν αποτέλεσμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την δημιουργία των Ασφαλειών Νομικής Προστασίας των κατοικιδίων μας μόνο με 30€/χρόνο!

Θα χορηγείται έκπτωση 10% για την ασφάλιση άνω των 2 σκύλων ανά οικογένεια.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: 26.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση. Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα.

Παρακάτω θα βρείτε τις Καλύψεις των Ασφαλειών καθώς και τις εξαιρέσεις τους:

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η ιδιοκτήτης/τριας δεσποζόμενου κατοικίδιου σκύλου , όπως προσδιορίζεται στο βιβλιάριο υγεία του , στο ενσωματωμένο microchip ταυτότητας ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό και αναφέρετε στο ασφαλιστήριο με φυλή , γένος , χρώμα και χαρακτηριστικό όνομα.

1. Καλύψεις

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται

·         Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για παράβαση εξ αμέλειας ποινικών , αστυνομικών ή άλλων  διατάξεων, που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ως ιδιοκτήτη κατοικίδιου σκύλου.

·         Για την διεκδίκηση αποζημίωσης υπό υπαίτιο τρίτο για βασανισμό ,τραυματισμό , βλάβη ή θάνατο του προστατευόμενου σκύλου καθώς επίσης και αποζημίωση από τον υπαίτιο τρίτο για την στέρηση υπηρεσιών , αν πρόκειται για σκύλο συνοδείας , περιλαμβανόμενου και του τραυματισμού ή θανάτου από συμβάν της τροχαίας κυκλοφορίας.

·         Για διαφορές που θα προκύψουν με ασφαλιστικές εταιρίες που καλύπτουν με ασφαλιστικά προγράμματα τον σκύλο του ασφαλισμένου.

·         Για την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων εναντίον του ασφαλισμένου καθώς και την προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει τον ασφαλισμένο ως  ιδιοκτήτη του σκύλου, μόνο για τις περιπτώσεις που από ελαφρά του αμέλεια προκαλούνται υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες σε τρίτους.

·         Για νομικές συμβουλές στις ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις καθώς επίσης και για θέματα που αφορούν αδέσποτα.

2. Εξαιρέσεις

Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται

 Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων,

  • ·         Που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία,
  • ·         Που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια ή άλλη συναφή αιτία.
  • ·         Σε περιπτώσεις διαφορών
  • ·         Από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο ασφαλισμένος,
  • ·         από συμβάσεις εγγυήσεως , εγγυοδοσίας , αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους, πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 3 των καλύψεων
  • ·         από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα , συμμετοχή σε μονομαχίες και αγώνες. Δεν εξαιρείται η συμμετοχή σε νόμιμες αθλητικές επιδείξεις ,εκθέσεις μορφολογίας σκύλων και επιδείξεις μόδας
  • ·         από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,
  • ·         φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως

   Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή , ύστερα από έξι μήνες    μετά την  λήξη του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.

   Για την διαδικασία κήρυξης νόμου κλπ ως αντισυνταγματικού

   Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα , ότι ο ασφαλισμένος  διέπραξε εκ δόλου αξιόποινη πράξη                                                                                                                       

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά την διάρκεια της ασφάλισης.

Περισσότερα