ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων “νέας γενιάς” σε ένα κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον που αλλάζει!

«Διαμορφώνεται η τάση όπου οι ασφαλισμένοι θέλουν να γνωρίζουν και να πείθονται για την ποιότητα και τη σωστό κόστος των υπηρεσιών που τους προσφέρονται. Όχι απλά να νομίζουν πως είναι ασφαλισμένοι. Κατά συνέπεια, χρειάζεται μια νέα γενιά Ασφαλιστών περισσότερο ενημερωμένων πάνω στις πραγματικές ασφαλιστικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Χρειάζονται Ασφαλιστές που να γνωρίζουν κάτι παραπάνω από την τυποποιημένη ενημέρωση που συνήθως του προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Τη σχετική ανάγκη θέλουμε να καλύψουμε προσφέροντας εξειδικευμένη εκπαίδευση σε επιλεγμένους Συνεργάτες Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Η προσήλωση στις επιχειρησιακές αξίες της ποιότητας των υπηρεσιών και προσέγγισης της ουσίας της ασφάλισης, αποτελούν πηγές καίριου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη νέα εποχή που διαμορφώνεται στη χώρα μας. Τις αξίες αυτές στοχεύουμε να μεταδώσουμε σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι προβληματισμένοι από την όλη κατάσταση ενδιαφέρονται να κάνουν ένα βήμα αναβάθμισης στον επαγγελματικό τους τομέα». 

Εμείς στην εταιρία μας  πιστεύουμε στην αξία του Ανθρώπινου Παράγοντα στις Πωλήσεις. Γι’ αυτό ακριβώς βασίζουμε την ανάπτυξη μας όχι στο internet αλλά στα Δίκτυα των Πωλήσεων (agency, πρακτορεία, μεσίτες) το έργο των οποίων υποστηρίζουμε με :

---  Προϊόντα Υπεροχής ( όπως τα ισόβιας διάρκειας με απεριόριστο κεφάλαιο και εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμολόγηση νοσοκομειακά προγράμματα του κλάδου Ζωής)

---  Ανταγωνιστικές αμοιβές ( Σύμβαση και Κανονισμός Πωλήσεων)

---  Service υψηλού επιπέδου 

---  Φερεγγυότητα 

---  Έξυπνο σύστημα επιστροφής ασφαλίστρων ( κάρτα Bonus)

Τα αποτελέσματα μας μέσα στην μεγαλύτερη κρίση --  53% αύξηση χαρτοφυλακίου με συνεχή κερδοφορία αλλά και απόλυτα μηδενικά (0) δανεισμό  –  πιστεύουμε ότι ανταμείβουν πραγματικά την εμπιστοσύνη μας στους Ανθρώπους των Πωλήσεων.