Νομική Προστασία

Νομική Προστασία Αυτοκινήτου Οδηγού, Οικογένειας, Σκάφη αναψυχής, εκμήσθωση Ακινήτων, Διαχείριση πολυκατοικιων, Αστυνομικών, Επαγγελματική
Ασφάλεια Νομικής προστασίας Αυτοκινήτου και Οδηγού.Ασφαλιστείτε έναντι κάθε κινδύνου που απαιτεί νομική υποστήριξη με πολύ χαμηλές τιμές.
Το πρόγραμμα καλύπτει:
Τις αμοιβές δικηγόρου της επιλογής του ασφαλιζόμενου.
Τα δικαστικά έξοδα
Τις αποζημιώσεις μαρτύρων
Τι αμοιβές πραγματογνωμόνων
Τα έξοδα των δικαστικών επιμελητών
Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

Περιλαμβάνονται:
Νομική Προστασία αποζημιώσεων
Ποινική Νομική Προστασία
Νομική Προστασία σε περιπτώσεις αφαίρεσης διπλώματος ή και πινακίδων
Νομική Προστασία Συμβάσεων

Ετήσια Ασφάλεια Νομικής προστασίας Οικογενείας. Ασφαλιστείτε έναντι κάθε κινδύνου που απαιτεί νομική υποστήριξη με πολύ χαμηλές τιμές.

Το πρόγραμμα καλύπτει:
Τις αμοιβές δικηγόρου της επιλογής του ασφαλιζόμενου.
Τα δικαστικά έξοδα
Τις αποζημιώσεις μαρτύρων
Τι αμοιβές πραγματογνωμόνων
Τα έξοδα των δικαστικών επιμελητών
Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

Περιλαμβάνονται:
Νομική Προστασία αποζημιώσεων
Ποινική Νομική Προστασία
Νομική Προστασία για εργατοϋπαλληλικές διαφορές
Νομική Προστασία Συμβάσεων

Αν σας ενδιαφέρει ένα τέτοιο πρόγραμμα καλέστε μας, στο 210 244 7051 ή με email στο info@dedeonline.gr για να σας στείλουμε προσφορά
Όλες οι ασφαλιστικές υπηρεσίες μας, υπόκεινται στην έγκριση των ασφαλιστικών εταιριών που συνεργαζόμαστε.