Πολιτική Διαφύλαξης Απορρήτου - Προσωπικά δεδομένα

Ως επισκέπτης της ιστοσελίδας έχετε τη δυνατότητα

Α) να συμπληρώσετε τη συγκεκριμένη παρεχόμενη στην ιστοσελίδα φόρμα ενδιαφέροντος και να ενημερωθείτε προσωπικά για τα προγράμματά μας, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις σας και

Β) να αποκτήσετε ένα από τα προγράμματα που προσφέρονται. 

Για αμφότερες τις ανωτέρω δυνατότητές σας, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως "προσωπικού χαρακτήρα", συμπληρώνοντας την αντίστοιχη για την επιλογή σας φόρμα.

Α. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΡΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας δύναται να ενημερωθεί για συγκεκριμένα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του προγράμματα, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία με «πληροφορίες» που χαρακτηρίζονται ως «προσωπικού χαρακτήρα». Στις δηλωθείσες από εσάς ως επιθυμητές ημέρες και ώρες εκπρόσωπος της εταιρίας θα επικοινωνήσει μαζί σας προς ενημέρωσή σας.

Η συγκατάθεσή σας ως προς την περαιτέρω επεξεργασία των ως άνω πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα τεκμαίρεται με την οικειοθελή συμπλήρωση των πεδίων από εσάς και την υποβολή του αιτήματος ενημέρωσής σας.

Η συλλογή και η χρήση των προσωπικών αυτών δεδομένων θα είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της ενημέρωσής σας για ασφαλιστικά προγράμματα και θα πραγματοποιείται με σύννομο τρόπο, με σκοπό μόνο την ενημέρωσή σας για το αιτούμενο ασφαλιστικό πρόγραμμα, τα δε προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε τρίτους.

Η συλλογή και η χρήση των προσωπικών αυτών δεδομένων θα είναι η απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της ασφάλισης και θα πραγματοποιείται με σύννομο τρόπο, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της μεταξύ μας σχέσης και της περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας μας.

Η εταιρία θα διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε φυσικά πρόσωπα της ίδιας εταιρίας ή σε οποιονδήποτε άλλον αποδέκτη απαιτείται εκ του Νόμου και των παραδεδεγμένων γενικών κανόνων αποδοχής κινδύνων για τη διεκπεραίωση της ασφαλιστικής μας συνεργασίας.

Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από το ως άνω αρχείο, που θα τηρείται στα γραφεία  μας στην διεύθυνση       Δημ. Δέδε 75 ,Αχαρναί  Αττικής  Τ.Κ. 13674 Επίσης, έχετε τη δυνατότητα, οποτεδήποτε να ασκήσετε τα προβλεπόμενα από τα  άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης.