Ασφάλεια Αστικής ευθύνης Ξενοδοχείου ή Ενοικ. Δωματίων..

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ /ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Είναι ένα εξειδικευμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων, Τουριστικών Μονάδων ή και ενοικιαζόμενων δωματίων παρέχοντας ένα πλέγμα καλύψεων που ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες του επιχειρηματία, όπως:
Κάλυψη χρηματικών απωλειών της επιχείρησης
Αστική ευθύνη από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων
Εργοδοτική αστική ευθύνη
Τροφική δηλητηρίαση, πυρκαγιά – έκρηξη έναντι των πελατών - επισκεπτών
Κλοπή αντικειμένων πελατών στα δωμάτια & στις θυρίδες
Ζημιές στα αυτοκίνητα πελατών στο παρκινγκ
Νομική προστασία
Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεται ο ιδιοκτήτης ή ο επιχειρηματίας προς τρίτους (πελάτες) για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημίες που θα προξενηθούν λόγω ατυχήματος στους χώρους του Ξενοδοχείου ή των Ενοικιαζομένων δωματίων και για τις οποίες ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος.
Όλες οι ασφαλιστικές υπηρεσίες μας, υπόκεινται στην έγκριση των ασφαλιστικών εταιριών που συνεργαζόμαστε.
Αν σας ενδιαφέρει ένα τέτοιο πρόγραμμα καλέστε μας, στο 210 244 7051 ή με email στο info@dedeonline.gr για να σας στείλουμε προσφορά