Ασφάλεια Κατοικίας

Μήπως το πολυτιμότερο περιουσιακό σας στοιχείο είναι ανασφάλιστο;

Ασφάλεια κατοικίας στη καλύτερη τιμή. 

Πάρτε προσφορά
Ατελείωτες ώρες σκέψης και προγραμματισμού, οικονομικές θυσίες, προσωπικό γούστο, μεράκι και μετά στιγμές χαράς, δημιουργίας και ξεκούρασης….

Είναι το σπίτι μας…
Ενας χώρος με ανεκτίμητη συναισθηματική αξία για κάθε άνθρωπο. Το πολυτιμότερο περιουσιακό σας στοιχείο, που δεν το αποκτήσατε από τη μία μέρα στην άλλη, είναι πιθανό να βρεθεί εκτεθειμένο σε σοβαρό κίνδυνο (φωτιά, σεισμό, κλοπή, πλημμύρα) και να έρθετε σε αδυναμία αντικατάστασης των ζημιών που έπαθε.

ΚΤΙΡΙΟ   ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Επειδή το σπίτι σας στην εποχή μας δύσκολα ξαναγίνεται, εξασφαλίστε το, έναντι σεισμού και φωτιάς, με κόστος 1,06 ευρώ το τετραγωνικό το χρόνο π.χ. 100 τετραγωνικά μέτρα με 106 ευρώ το χρόνο.  
  • ·         Σεισμός                           * Αποκομιδή ερειπίων
  • ·         Φωτιά από οποια/τε αιτία      * Υπερ/σα αξία δανείου
  • ·         Κεραυνός                         * Κοινόχρηστοι χώροι
  • ·         Έκρηξη                          * Αξία καινούργιου
  • ·         Πτώση αεροσκάφους           * Προστασία υπασφάλισης
  • ·         Πρόσκρουση οχήματος       * Αμοιβές αρχιτεκτόνων
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Η ασφάλιση του περιεχομένου της κατοικίας σας, σας προστατεύει από την οικονομική ζημιά σε περίπτωση κλοπής, φωτιάς, πλημμύρας, θραύσης σωληνώσεων κ.α.

Η διαδικασία ασφάλισης είναι ιδιαίτερα απλή, δεν απαιτείται η ύπαρξη συναγερμού και το ετήσιο κόστος για ασφαλιζόμενη αξία 30.000 ευρώ για κλοπή και φωτιά στο περιεχόμενο της κατοικίας σας είναι 45 ευρώ το χρόνο!

Εάν επιθυμείτε μια ολοκληρωμένη προσφορά για την ασφάλιση της  κατοικίας σας,   πάρτε πρόσφορα.