Πυρός-κλοπής-πολυκατοικιών

Ο εκάστοτε διαχειριστής κάθε πολυκατοικίας, από το νόμο είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά υποστούν οι ένοικοι, που έχει αιτία συμβάν στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους. Η ζημιά μπορεί να οφείλεται σε μία από τις παρακάτω αιτίες:

Φωτιά
Έκρηξη
Βραχυκύκλωμα
Λέβητα
Διαρροή.σωληνώσεων
Υπερχείλιση.Δεξαμενών.Νερού

Επιπλέον, ο διαχειριστής ευθύνεται και για ατυχήματα που θα προξενηθούν σε τρίτους με αιτία την ίδια την πολυκατοικία (πχ πτώση σοβά με αποτέλεσμα τραυματισμό διερχόμενου ανθρώπου)

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο.
Το έμπειρο προσωπικό μας θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.